Bajka *** Hotel & Resort, Grodziec
17°C
Bajka *** Hotel & Resort, Grodziec
Banner background

EU projects

Only here Best price
26 Sep. 2023
27 Sep. 2023
ue-img

TYTUŁ OPERACJI:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

CEL OPERACJI:

Operacja pn. Utworzenie nowoczesnego kempingu na zbiornikiem wodnym w Grodźcu”mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie nowoczesnego kempingu w Grodźcu wraz z utworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze LGD, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

EFEKT OPERACJI:

Efektem operacji będzie utworzenie nowoczesnego kempingu oraz nowych miejsc pracy. Natomiast w celu zwiększenia atrakcyjności obiektu przewidziano przygotowanie dużej tablicy edukacyjnej przedstawiającej treści przyrodnicze i środowiskowe.

 

"BEVER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is implementing a project co-financed by European Funds, "Purchase and implementation of modern information and communication technologies at Bever Sp. z o. o. "

As part of the project, solutions are to be implemented in the company to help improve the workflow of all sales points that the company has, and to have a consistent sales policy in each sales channel. The aim of the project is to implement an integrated management system for all areas of the Tourist Resort, from internal documentation to final guest service. As a result of the implementation of the system, the Applicant's needs will be satisfied in terms of shortening the time for collecting and analyzing the results of work. The implementation of the project will enable making both operational and strategic decisions (short and long-term) based on more reliable data and in a shorter time.

Total project cost: PLN 306,232.00

Co-financing of the project from the EU: PLN 152,809.75

 


 


BEVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie BEVER”

 

Celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E, B2C
i B2B. W wyniku wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych nastąpi usprawnienie, automatyzacja i modernizacja najważniejszych procesów i działań, które będą realizowane w firmie w obrębie obsługi pola kempingowego.

Aby zachować najwyższą jakość obsługi klientów firma wykorzysta najlepsze dostępne rozwiązania informatyczne w tym zakresie oraz rozpocznie realizację procesów, w szczególności opartych na informatyzacji obsługi pola kempingowego, co pozwoli wzmocnić bieżącą ofertę. Cele projektu są ściśle powiązane z następującymi celami RPO WO 2014-2020: - zwiększenie zastosowania w przedsiębiorstwach z sektora MSP innowacji, w tym z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwój sektora prywatnego
w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK.

 

Całkowity koszt projektu: 272 100,00 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 176 592,90 PLN

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Special
offers

1 zima
2 zima
3 zima
4 zima
5 zima
6 zima

Do you have any questions?

For more information on Bajka Hotel & Resort or to ask a member of our team to contact you, please complete the form below.

mobile nav bg
See on map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Bever Sp. z o.o., Klasztorna 5, 46-040, Grodziec . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved